Save the date: Tvistlösningsstrategier i entreprenadavtal (in Swedish)

Evelina Wahlström, jurist på SCC, medverkar i en digital kurs anordnad av Norstedts Juridik som syftar till att öka kunskapen kring olika tvistlösningsformer och hur man på ett strategiskt sätt kan navigera bland och anpassa tvistlösningsvillkor i entreprenadavtal.

I entreprenadavtal hänvisas ofta till standardvillkor och tvistlösningsbestämmelserna är sällan föremål för förhandling. Kursen syftar till att utveckla deltagarnas strategiska kunskaper om tvistlösningsverktygs fördelar, nackdelar och lämplighet i konkreta situationer och projekt. Förmåga att navigera och anpassa tvistlösningsvillkor är särskilt viktig både vid avtalsingående men också vid uppkommen tvist.

Talarna är entreprenads- och tvistlösningsexperterna Erik Wernberg, Anders Ingvarson och Mattias Göransson,  

Frukostseminariet behandlar bland annat:

Mer information och anmälan här >>  kurssidan

Datum: 9 december 2022
Tid: 9.00 - 12.00
Format: Digitalt
Anmälan: Sista anmälningsdag är 29 november 2022.